Annuitetslån

Skal du kjøpe din første bolig og ønsker et lån som er stabilt, forutsigbart og er enkelt å regne inn i en budsjettering over økonomien? Da kan annuitetslån være lånet for deg. Annuitetslån er den vanligste låneformen og bankene går gjerne ut ifra at du ønsker et slikt lån når du for eksempel skal ta opp bolig lån. Grunnen til at mange velger annuitetslån er nettopp fordi du betaler det samme beløp hver termin og det er ingen uforventede høye renter. Motsatt er det med for eksempel serielån.

I alle lån finnes det fordeler og ulemper og noen faktorer som passer noen personer bedre enn andre, annuitetslån og serielån er ingen unntak. Det er ikke gitt at det ene lånet er bedre enn det andre, hvilket lån som passer deg er en individuell vurdering basert på din økonomiske lånesituasjon. Du burde derfor sette deg inn i de forskjellige lånene slik at du lettere kan ta en god beslutning.

Hva er et annuitetslån

Annuitetslån er et lån som betales ned med samme beløp hver måned. Du deler perioden opp i terminer. Beløpet du betale heter terminbeløp og avgjøres av noen satte faktorer. Renter, avdrag og gebyrer er med på å regne ut hvor mye du betaler hver termin. Uansett hvilken del faktorene tar opp av beløpet den gjeldende termin, vil du alltid betale den samme summen hver måned. Dette er en fordel for mange da det gjør det lettere å lage et budsjett og ha mere kontroll over økonomien i hverdagen. Ved andre låneformer kan du betale det samme avdraget, men renten er stadig en endrende faktor. Dette gjør man i et såkalt serielån

Hva er et serielån

Serielån har noen likheter og forskjeller med annuitetslån. Her betaler du et fast avdrag, men med en varierende rentedel. Her vil du betale det høyeste beløpet ved første termin i betalingsperioden, før gjelden minskes. Da reduserer rentekostnadene mens avdraget forblir det samme. Dette kan være en fordel for mange ettersom gjelden reduseres raskere, noe som vil gjøre det lettere for deg å få lån senere. Långivere ser nemlig på tidligere lånehistorikk og betalingsdyktighet. Et serielån viser at du er kapabel til å betale gjelden raskt og et slikt lån vil derfor styrke din finansielle profil. Den synkende rentekostnaden gjør også lånet billigere når du velger et raskt reduserende lån.

Et serielån påvirkes i mindre grad av renteendringer, ettersom den største delen av beløpet betales de første årene. Det er letter å forutsi rentesatsen i disse periodene, som betyr at du har mer kontroll over hvor mye du betaler i renter. Eventuell endring i rentene vil ikke ha noen effekt på avdragsbeløpet som er det samme gjennom hele nedbetalingsperioden. Du kan på noen tidspunkt merke renteendringene når du har et serielån ettersom beløpet du betaler endres fra termin til termin. Dersom du ønsker å velge et serielån er det viktig at du er økonomisk stabil gjennom hele nedbetalingsperioden, men især de første årene der terminbeløpet er på sitt høyeste. Et annuitetslån vil være mer stabilt i nedbetalingsperioden.

Fordelen med annuitetslån

Når du velger lån, er det viktig å sette seg inn i de forskjellige låneformene. Å avgjøre hvilket lån som passer for deg og din situasjon er en individuell vurdering og burde undersøkes nøye i forkant. Dersom du er i tvil vil det være smart å kontakte en rådgiver i for eksempel banken som kan gi deg profesjonelle råd og god veiledning. Annuitetslån passer imidlertid godt for deg som ønsker trygg og forutsigbar nedbetaling som ikke endres av uforventede svingninger i renten. Dette kan være det riktige valget når du tar opp et lån der økonomien er stram og det er mange utgifter. Det kan være når du kjøper din første bolig, her kommer det gjerne en rekke nye forventede, og uforventede kostnader ovenpå terminbeløpet.

Renter, gebyrer og avdrag

Når man snakker om lån er det tre begreper som ofte gjentas, renter, gebyrer og avdrag.

Disse faktorene avgjør hvor høyt eller lavt termingebyret blir. Avdrag er den delen som betaler ned lånet, altså en delsum av lånebeløpet. Renten varierer fra lån til lån og det finnes forskjellig type renter, for eksempel fast og flytende rente eller nominell og effektiv rente. Renten er påløpte kostnader den gjeldende måneden. Gebyret dekker en liten del av terminbeløpet og utgjør ofte mellom 40 og 50 kroner. Beløpet du skal betale den gjeldede terminen er altså avdrag + gebyr + renter. Prosentandelen til disse faktorene endres fra termin til termin. Når du betaler avdrag, blir nemlig rentedelen mindre og avdragene større og i starten består største del av beløpet av renter.

Hvilket lån skal du ta?

Når du skal ta opp et lån er det mange faktorer som skal vurderes. Du må se på hva du ønsker å låne penger til og hvor høy lånesummen skal være. Renter, gebyrer og avdrag er også viktige faktorer og sier noe om hvor mye lånet reelt vil koste for deg som låntaker. Det er viktig at du setter deg inn i hvilket lån som er mest økonomisk gunstig for deg og din situasjon. Skal du for eksempel ta opp et stort lån, som et boliglån, vil det være ønskelig med et stabilt og forutsigbart lån. Likevel vil alle låntakere ønske det beste og billigste lånet, dette kan dog gi deg varierte terminbeløp som ikke passer inn i din nåværende livssituasjon.

Serielån kan være alternativet for deg, men dette er et lån som krever stor økonomisk kapital de første årene. Lånet kan også påvirkes av uforventede høye renter og er derfor et mer risikofylt, eller mindre forutsigbart lån. Med et annuitetslån, på den andre siden, er du sikret stabile terminbeløp der det betales det samme beløpet gjennom hele nedbetalingsperioden. Dette passer for deg som ønsker et lån og som lettere kan bli flettet inn med økonomien i hverdagen i ditt personlige budsjett. Uansett hvilket lån du velger er det viktig å undersøke de forskjellige mulighetene grundig og se på de ulike långiverne, slik at du er sikret det beste lånet for deg.