Omstartslån

Et omstartslån er en god mulighet for deg som har betalingsanmerkninger, inkasso eller annen gjeld. Dette er et lån som lar deg nedbetale disse, og fungerer som en slags refinansiering. Det ligger jo også i navnet, og et slikt lån lar deg få en ny start på økonomien, med de rette forutsetningene.

En ny start

Dersom du vurderer et omstartslån er det godt å vite at du kan få opptil 10 millioner kroner i refinansiert gjeld, og at du kan ha både betalingsanmerkninger, inkasso og annen type gjeld for å få det godkjent. Dette skiller seg fra mange andre lån der du som låntaker må ha plettfri økonomisk vandel for å kunne kvalifisere til et lån. Dette er en annen form for refinansiering. Her tar banken pant i boligen, slik at du kan få et nytt lån til tross for omstendighetene. Økonomiske problemer er ikke en stopper her, fordi du likevel kan få hjelp. Et krav er dog at du kan stille boligen som sikkerhet. Dette krever banken slik at de vet at du har verdi å stille med dersom du ikke har råd til å bemanne lånet.

Slik regner du ut kostnadene for omstartslån

Et omstartslån kan hjelpe mange som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Når man tar opp ethvert lån er det likevel viktig å alltid regne ut kostnadene forbundet med lånet. Du kan regne ut hva din månedlige kostnad vil være om du samler all gjeld til ett lån. Det kan for eksempel være du har gjeld fra boliglån, kredittkort og diverse forbrukslån. Ved å legge samen kostnaden fra alle disse står du igjen med et tall som er din samlede gjeld. Deretter kan du sette renten på 6% og med 25 års nedbetaling. Ut ifra dette og din samlede gjeld får du et månedlig terminbeløp til nedbetaling, det kan for eksempel være 23.000 kroner. Dette beløpet skal du sammenligne med hav du totalt betaler ned på alle lånene du har i dag. Du må huske at du også skal regne med nedbetalingen og ikke bare rentekostnaden. Ved forbrukslån vil rentene ofte ligge på mellom 14-24%, avhengig av lånet.

Før du tar opp et lån

Før du søker om et hvert lån er det viktig at du er helt sikker på at du vet alt om lånet du vil ta. Dette betyr at du må gjøre undersøkelser, og kanskje ta en prat med de i banken. Det er verken unormalt eller farlig å låne penger, men det vil sette deg i en vanskelig posisjon dersom du ikke har råd til å bemanne det. Et omstartslån kan hjelpe deg som har gjort feiltrinn med lån eller andre økonomiske ansvar tidligere. Ved å vite alt som finnes om forbrukslån, boliglån og andre typer lån, så er du bedre rustet til å ta opp et.

Nå vet du litt hva et omstartslån innebærer, og det kan kanskje være noe for deg. Husk å ta til deg all den informasjonen du behøver før du søker, slik at du kan vite helt sikkert om dette er et godt valg for deg.