Hva er fast rente?

Fast rente er et begrep du burde kjenne til dersom du skal ta opp lån. Dette kan hjelpe deg som ønsker en mer forutsigbar nedbetaling og tilbys hos utvalgte långivere. Les mer om fast rente her og undersøk om det passer til ditt neste lån.

I et lån med fast rente binder man seg til en rentesats på lånet i et vist antall år. Dette gjør man for å slippe eventuelle økende renteendringer. Banken kan forutse det fremtidige rentenivået og vurdere den faste rente kursen. Her skal de forholde seg til satte forskrifter fra finansloven. Du kan binde deg i 3, 5 10 eller 20 år av gangen, på hele eller deler av lånet. Etter du har valgt den ønskede tidsperioden, binder du deg til det. Du vil finne ulike tilbud i forskjellige banker. Noen tilbyr ikke fast rente over hodet, og andre har begrenset antall nedbetalings år.

Fats og flytende rente- fordeler og ulemper

Det skilles mellom henholdsvis fast og flytende rente. Flytende rente medfølger en høyere risiko, men det vil gi deg mer fleksibilitet i forbindelse med lån. Med denne ordningen står du som låntaker fritt til å nedbetale lånet raskere. Dersom du er i en økonomisk situasjon som tillater dette vil det være gunstig ettersom du kan dra nytte av eventuelle fall i renten. I et mindre ønskelig scenario vil du også kunne bli rammet av renteøkning. Så dersom du velger flytende rente bør du derfor forsikre deg om at du har muligheten til å betale lånet, også med en økt rente.

Å velge fast rene gir en større forutsigbarhet som vil være en trygghet for mange som skal nedbetale et eller flere lån. Du vil i dette tilfellet være helt uberørt av renteendringer, noe som byr på fordeler og ulemper. En klar ulempe er dersom renten synker og du har bundet deg til en fast rente. Du har lite fleksibilitet og det er mulig at denne løsningen ikke vil være gunstig i det lange løp. Den byr dog på en trygghet du ikke har ved flytende rente. Det kan være vanskelig å velge hvilken rentetype som er best for deg, husk at det er viktig å være helt sikker på at du kan betale ned lånet. Selv om det ikke er det mest økonomisk gunstige, vil det være en trygghet i en forutsigbar nedbetaling.

Bankrente

Når vi snakker om typer renter, er det greit å vite hva en bankrente er. En bankrente er nemlig det det koster for deg å låne penger i banken. Dette er kostnaden långiver tar og det kravet de stiller til låntaker som en forutsetning til at han eller hun kan få lov til å låne penge i for eksempel en bank. Du vil oppdage at bankrenten kan variere fra en långiver til en annen, men her finnes det en styringsrente som hjelper å minske forskjellen. Styringsrenten bestemmer den nedre rentegrensen. Denne kalles også folio renten og signalrente og vedtar i Norges Banks rentemøter hver sjette uke. Bankene må betale denne renten på sine innskudd på en bestemt kvote til Norges Bank.

Bankrenten påvirkes av samfunnsøkonomiske faktorer, samt hva den satte styringsrenten er i perioden. Renten i de ulike bankene justeres i henhold til nasjonal styringsrente. Deretter fastsettes den på landsbasis av Riksbanken. Styringsrenten har som mål å sikre økonomisk balanse og den tar derfor flere påvirkende faktorer til høyde som i siste rekke vil være med på å påvirke fastsettelsen av rentenivået. Siden bankrenten varierer fra bank til bank er det viktig at du undersøker flere lånutgivere nøye. Dette vil hjelpe deg på veien mot å finne det beste lånet som har gunstige lånevilkår og lave gebyrer. Grundig sammenligning av ulike lånetilbud vil sikre deg det beste lånet og gjøre det billigere å låne penger. 

Når du skal ta opp lån er det viktig at du tar høyde for egen økonomi når du velger lånevilkår og renter. Det viktigste å huske på er at du som låntaker skal betale tilbake alt du låner og da finnes det forskjellige nedbetalingsmetoder. Et lån med fast rente kan by på en stabil nedbetalingsperiode der du er fri for bekymringer om økende renteverdier. Motsatt vil en flytende rente gi mer økonomisk frihet ettersom du som låntaker kan velge å betale tilbake større deler av lånet i perioder med lav rente. Her vil du også påvirkes av økende renter. Det viktigste er at du setter deg inn i de ulike begrepene og vet hva som fungerer for din nåværende og fremtidig økonomiske situasjon.