Hva er realrente

Å ta opp et lån skal være trygt for deg som låntaker. De aller fleste långivere tilbyr hjelp, veiledning og profesjonell rådgivning som kan hjelpe deg med å gjøre de riktige beslutningene. Før du søker om lån er det smart å vite noen generelle fakta om de faktorene et lån består av. Disse vil nemlig ha stor påvirkning på blant annet hvor kostbart lånet vil bli. Her kan du lese om realrente og hvilken påvirkning det har på ditt lån.

Realrente er nominell rente korrigert for inflasjon og skatt. Realrenten sier noe om lånets fremtidige utsikt og omhandler som oftest renter på boliglån. Inflasjon som begrep beskriver vedvarende vekst, eller prisøkning i det generelle prisnivået og i verdien av penger. Realrenten øker ikke ved økning i inflasjon, men blir lavere og renten faller. Du må dog betale mer for varer og tjenester dersom dette skjer. Realrenten sier ikke noe om lånets pris på kort sikt, men kan fortelle noe om påvirkninger på lånet i det lange løp. Realrenten kan beregnes ved å bruke konsumprisindeksen

Hvordan beregnes realrente?

I Norge er det statistisk sentralbyrå som står for konsumprisindeksen. Dette er en oversikt over prisstigning. Den kan også brukes når du regner ut realrente og brukes som en justeringsfaktor for inflasjon. Det finnes en formel for å regne ut dette som lyder: R=N-I, der R står for realrente, N for nominell rente og I for inflasjon. Et eksempel er dersom den nominelle renten er 4,5% og inflasjon er 2,5% vil realrenten bli 2%. For en mer nøyaktig utregning brukes likevel en annen formel som tar til høyde for realavkastningens kjøpekraft. Den leser: Realrente= (N-I) / (1+I / 100). Denne formelen er litt annerledes, men svaret blir nesten det samme. Her har du et eksempel; hvis den nominelle renten er 4,5% og inflasjon er 2,5% vil realrenten bli 1,95%.

Nominell rente

Den nominelle renten kalles i noen tilfeller pålydende rente. Dette er grunnrenten på et lån eller et innskudd. Det er den årlige prosentvise renten som du får eller betaler på et beløp i banken. Nominell rente kan skilles fra effektiv rente ved at gebyrer og avgifter ikke er inkludert i den nominelle renten. Det finnes ulike måter å beregne den nominelle renten og dette kan variere etter hvilken bank du snakker med. Ofte summeres den månedlige renten. Den nominelle renten inkluderer aldri avgifter, gebyrer og andre kostnader. Den nominelle renten følger til en viss grad styringsrenten som settes av Den Norske Bank. Denne vurderes hver sjette uke. Dersom du vil låne penger hos en bank er det noen ekstra viktige faktorer som banken vil se på. Dette er egenkapital, lånebeløp, låneformål og nedbetalingstid

Positiv og negativ realrente

I 2016 var et lønnsomt år for boliglån. Da var realrenten etter skatt negativ hele året og boligprisene steg kraftig. Dette er grunnen til at mange bruker boliglånsstatistikken fra gjeldende året som eksempel på effekten realrente har på økonomien. Det er nemlig ikke alltid like lett å se sammenhengen mellom renten man betaler på et lån og realrenten. En pekepinn for deg kan være at nominell rente fratrukket inflasjon og eventuelle skatter, tilsvarer realrente etter skatt. Dersom dette tallet er negativ er du heldig, da vil du få betalt for å låne penger. En positiv realrente er et tegn på lånets fremtidige belastning og hvordan denne vil synke sakte i fremtiden.

På den andre enden av skalaen har vi negativ realrente som er hurtigere redusering i belasting. Når realrenten er negativ bør du ha som førsteprioritet å betale ned lånet, deretter vurdere å spare penger. Dette er en generell regel, men eksperter vi i de fleste tilfeller råde deg til å tenke ekstra mye på dette ved negativ realrente. Renten har motsatt effekt på lån og sparing. Lav rente vil gi en generell lavere avkastningssum på et gitt innskudd og indikerer at pengene du sparer blir mindre verdt.

Det er alltid lurt å sammenligne flere banker og lånetilbud når du skal ta opp et lån. Dette er fordi bankene regner ut rente på forskjellige måter og lånevilkårene kan variere fra långiver til långiver. Du vil ha så lav rente som mulig når du tar opp lån og dette kan du få ved å undersøke de forskjellige mulighetene. Dersom du ikke ønsker å gjøre dette selv kan du få profesjonell hjelp av en låneformidler som kan hjelpe deg på veien mot å finne det beste lånet. Husk også å se på realrente som gir deg en ide om hva lånet vil koste på lang sikt.