Boliglån uten egenkapital

Det kan være svært vanskelig for mange å skaffe seg boliglån, spesielt som førstegangskjøper, grunnet ekstremt høye krav. Dette gjør at mange unge sliter ekstremt med å komme seg inn på boligmarkedet. Resultatet blir dermed at utrolig mange ender opp med å leie fremfor å eie. I det lange løp er det veldig mye dyrere å leie enn å eie, noe som gjør at mange sliter med å styrke sin personlige økonomi. Problemet er som oftest å skaffe den nødvendige egenandelen som forventes av banken. Men viste du at det finnes muligheter for boliglån uten egenkapital?

Hva er egentlig et boliglån?

Ganske selvforklarende er et boliglån et lån du kan få for å få mulighet til å kjøpe mobil. Dette lånet er som oftest det største man tar opp, og nedbetalingen tar i gjennomsnitt mellom 20 og 30 år. For de aller fleste er dette et lån som vil følge en gjennom store deler av livet. De fleste eiere ser det mer lukrativt å eie og betale ned på lånet over lengre tid, fremfor å gå tilbake til å leie.

Når du søker om å få innvilget et boliglån krever banken en sikkerhet i form av egenkapital. Å innvilge et så stort lån som et boliglån, og med tanke på at det skal betales ned over så mang år, er risikoen høy for banken. Dermed krever du ofte også nokså høy sikkerhet. Kravet til egenkapital i dag er på 15% av boligens markedsverdi. På norskkreditt.no kan du sammenligne boliglån.

Sikkerhet i egen bolig

Egenkapital er som sagt den mest vanlige måten å gi banken en forsikring. Noe som tilsier at du klarer å nedbetale lånet, selv om det vil ta lang tid. Egenkapitalen består som oftest av oppsparte midler eller midler man har tilgjengelig for bruk. Du kan også vise til eiendeler når du skal vise til egenkapital. Det vil si at du kan stille med sikkerhet i egen bolig, eller lån med pant i fast eiendom som det også kalles.

Dersom du velger å ta lån med pant i fast eiendom vil det si at dersom du ikke klarer å betjene lånet kan eiendommen tilfalle långiver. Det verste som kan skje er at långiver tar over eiendommen for å kunne nedbetale lånet, noe som kalles for et tvangssalg. Dersom det ikke er din egen leilighet, men heller noen andres kalles de for kausjonist. Det vi si at de stiller seg bak deg når du går til banken og sier at de har troen på at du vil kunne nedbetale gjelden din. Om du ikke skulle klare å nedbetale gjelden din er det din kausjonists eiendom som kan stilles for tvangssalg.

Kausjonist

En kausjonist kan altså f. Eks gi deg muligheten til å gi deg lån med pant i sin egen eiendom. Spesielt for unge, som ikke har rukket å spare opp alt av egenandel på egenhånd, er kausjonist en populær løsning. Kausjonisten stiller med ekstra sikkerhet på dine vegne. Ofte er dette et familiemedlem som stiller sin egen bolig til sikkerhet, samt sikkerhet i boligen som skal kjøpes. En kausjonist bør har trygg og stabil økonomi, slik at ikke det går utover noen av partene, men som likevel har muligheten til å hjelpe andre inn på markedet.

For at banken skal innvilge lånet, altså si ja til søknaden din med kausjonist, vil de vurdere kausjonisten. Kausjonisten stiller seg ansvarlig dersom du ikke klarer å nedbetale lånet ditt, og de må også gjennom en sikkerhetssjekk for å sjekke at de faktisk sitter på midlene til å hjelpe deg. Det sjekkes også at kausjonisten har mulighet til å gå inn og overta lånet om det skulle bli aktuelt.

Medlåntaker

En annen måte du kan få boliglån uten full egenkapital på er ved å ta opp lån sammen med noen andre. Dere blir altså medlåntakere. Banken bryr seg nemlig ikke om det er en eller to låntakere, så lenge lånet er sikret. Dette fritar deg altså ikke fra egenkapitalen fullstendig, men du får muligheten til å dele egenandelen med en annen. Selv om dere er to på lånet får dere fremdeles ikke mulighet til å låne mer 85% av boligens markedsverdi. Mange finner dette som en god løsning ettersom det er lettere å komme seg nærmere den egenkapitalen som kreves.

Det er altså flere måte du kan ta opp boliglån uten å ha full eller noe egenandel. I tillegg til punktene som er nevnt over kan du også motta en gave eller forskudd på arv, startlån eller egne muligheter for boliglån for unge. Uansett hva som skulle passe deg, ønsker vi deg lykke til.