Den nominelle renten og dens betydning

Når du skal ta opp lån er det mye snakk om rente. Det kan være om rentesats eller rentevilkår, men også de forskjellige typene. Nominell rente, effektiv rente, realrente og rentes rente, det finnes med andre ord mange forskjellige typer og forhold man har med å gjøre og det er viktig å orientere seg i forskjellene.

Dersom du skal ta opp et lån eller rett og slett føler at du stadig hører ordet rente, uten å helt vite hva det innebærer, kan det være lurt å lære litt om det. Det er viktig at du er klar over kravene og helt spesifikt betydningene av de ulike rentene dersom du for eksempel skal ta opp et lån. Ved å ha noe basiskunnskap dette kan du være bedre rustet for en fremtid som låntaker. Dette kan du lære mer om her.  

Hva betyr de?

Først og fremst kan det være greit å ha noe konkret informasjon om hva de forskjellige rentene innebærer og hva noen av ordene som forbindes med rente betyr. Nominell rente er rentesatsen eksklusivt avgifter og gebyrer. Effektiv rente inkluderer disse punktene og er dermed rentesatsen inkludert avgifter og gebyrer. Reel rente eller realrente er en korrigert rente som tar for seg inflasjon og skatt. Rentes rene er renter på opptjente renter. Flytende rente er rentesatsen som varierer med bankrenten og omhandler lån eller innskudd. Den faste renten er motsatt rentesats på et lån eller innskudd som er låst, eller fast i en viss periode.

Nominell rente

Den nominelle renten, som også kalles pålydende rente, er grunnrenten på et lån eller et innskudd. Det er den årlige prosentvise renten som du får eller betaler på et beløp i banken. Man skiller nominell rente fra effektiv rente ved at gebyrer og avgifter ikke er inkludert i førstnevnte. Den effektive renten derimot betegnes ofte som den renten man faktisk betaler da den inkluderer alle gebyrer, avgifter og andre kostnader som kommer med et lån. Denne renten avgjør også størrelsen på avkastning man får når det gjelder sparing.

Bankene har ulike måter å beregne den nominelle renten og dette kan variere etter hvem du snakker med. Ofte er det snakk om å summere den månedlige renten for å komme frem til dette. En ting kan du være sikker på og det er at den nominelle renten hos en bank aldri inkluderer avgifter, gebyrer og andre kostnader. Den Norske Bank setter styringsrenten som vurderes hver sjette uke og til en viss grad er med til å bestemme hver enkelt banks rente. Dersom du vil låne penger hos en bank er det noen ekstra viktige faktorer som banken vil se på. Dette er egenkapital, lånebeløp, låneformål og nedbetalingstid

En bank som skal låne ut penger vil være interessert i dine låneformål og egenkapitalen du legger inn. Dette er viktig for dem ettersom det viser til hvor trygg du som låntaker er i et økonomisk perspektiv. Størrelsen på egenkapitalen kan være med til å avgjøre rentesatsen, som typisk vil bli lavere jo høyere egenkapital du legger inn. Noen lån krever at du som låntaker har mulighet til å finansiere en viss prosentandel av kjøpet for å få lov til å a opp et lån, i andre tilfeller kan man låne hele beløpet. Lånebeløpet og nedbetaling sier ikke like mye om deg som sikker kunde og er derfor mindre viktig for banken. Dette kan i noen tilfeller bidra til endring i grunnrenten som vil ha en påvirkning på lånet.

Undersøk mulighetene

Når du tar opp et lån er det som hovedregel viktig å vurdere mer enn en bank. Dette gjør du for å undersøke hvilke lånevilkår som blir tilbudt hos de ulike låneaktørene som til sist vil gi deg et overblikk over hvem som tilbyr det beste lånet for din situasjon og ditt låneformål. Dersom du ikke vil undersøke dette selv kan du bruke en låneformidler som vil kontakte potensielle banker, finne tilbud og presentere de for deg som kunde. Dette er et godt alternativ for deg som ikke er så skarp på alle termer og betingelser, du vil spare tid og mest sannsynlig penger.

Det er viktig å ha noe kunnskap om de forskjellige låne og rentemulighetene som blir tilbudt i de mange bankene som finnes. Du som låntaker burde ha noe basiskunnskap før du tar opp et lån slik at du har muligheten til å velge det med best vilkår for din situasjon. Hvis du ikke vil lete etter lånetilbud på egenhånd kan du få hjelp av profesjonelle som tar hånd om situasjonen for deg.