Lønnsslipp og søknad om lån

Lønnslipp er det du får av din arbeidsgiver, denne viser din bruttolønn, skattetrekk og andre trekk som for eksempel pensjon og feriepenger. Du har som arbeidstaker krav på å få lønnslipp. Ikke bare er dette et bevis på din lønnsinntekt, det stilles også ofte krav at det legges ven en eller flere lønnslipper når du for eksempel skal søke om lån

Lønnslippet gir nemlig banken en pekepinn på din økonomi den siste tiden. Du får lønnslippet av din arbeidsgiver som PDF på deres valgte leveringsportal. Dette kan for eksempel være på mail, som nedlastning, i en app eller i fysisk form. Lønnslippet sier noe om din personlige økonomi og inneholder sensitiv informasjon som blant annet fult navn, inntekt, personnummer og adresse. Dette er et personlig dokument som skal holdes mellom deg selv og arbeidsgivere. Du kan også behøve å vise dokumentet til autoriserte parter som for eksempel banker, skatteetaten og lånekassen, for uten om slike parter burde dokumentet holdes privat og ikke deles med andre.

Lønnsslippet

Forskjellige arbeidsgivere og regnskapsførere har egne versjoner av lønnslippen. Innholdet er hovedsakelig det samme og det stilles noen konkrete krav til hva som skal inngå i dokumentet. For mange vil brutto og nettoinntekten være det viktigste punktet. Nettoinntekten viser hvor mye penger som blir utbetalt til deg og som du vil ha til rådighet den neste måneden. Forskuddstrekk og skatt står oppgitt på lønnsslippen og viser hvor mye skatt du har betalt den gjeldende måneden. Skattetrekket varierer fra person til person etter hvor stor inntekten din er, og hvilken skattetabell du har. Den står også oppgitt på ditt personlig skattekort som leveres til arbeidsgiver.

Du kan bli trukket i pensjon og fagforeningskontingent, som også står oppgitt i det månedlige lønnsslippet. Lønnslippet er viktig for en långiver fordi det viser at du er i jobb og har en månedlig inntekt. Den viser også til nøyaktig hvor mye du tjener og økonomisk stabilitet som er viktig dersom du skal låne penger hos for eksempel en bank. Det er den mest oppdaterte informasjonene angående din inntekt og er et mer nøyaktig bud en undersøkelse av annen inntektsdokumentasjon som kredittsjekk og skattemelding.

Størrelsen på din personlige inntekt er viktig for banken og avgjør hvor stort lån du vil bli tilbudt, og hvilke rentevilkår det vil forekomme. Jo større økonomisk stabilitet du har, jo bedre låne- og rentevilkår vil du bli tilbudt. Långiver vil først og fremst se på den faste inntekten din, noen ser også på overtid og ekstraarbeid og regner dette med som en fast inntekt. Du kan også få spørsmål om skattetrekk dersom dette nummeret virker for lavt.

Skatt

Det er viktig at du er oppdatert på hvor mye du betaler i skatt, spesielt om du synes dette tallet er for høyt eller for lavt. Som person i jobb i Norge skal du betale skatt av din inntekt, prosentandelen du skal betale avgjøres av tabelltrekket basert på presumsjon fra Skatteetaten om hva du vil tjene i år. Dette gjør den ved å basere årets forventede inntekt med det du tjente årene før. For å få en ide om hva du skal betale i skatt det kommende året, kan du bruke skattekalkulatoren på Skatteratens sider. Her kan du selv legge inn forventet inntekt og hva du har tjent hittil i år, samt hvilke låneutgifter du har. Hvis forskuddstrekket er høyere enn summen du får frem i kalkulatoren, kan du søke om lavere trekk ved å få ny skattetabell. All trekk i lønn skal forekomme på lønnslippet og være avtalt eller bestemt av lov. Hvis du oppdager trekk på slippen, kan det være lurt å snakke med arbeidsgiver eller regnskapsansvarlig.

Et lønnslipp er informasjon du får som omhandler dine månedlige arbeidsinntekter. Denne skal du få fra din arbeidsgiver og er viktig informasjon om dine inntekter og skatteforhold. I noen tilfeller kan det være nødvendig å vise til dine nåværende og tidligere lønnslipp, for eksempel når du skal søke om lån. Dette gir nemlig långiveren en pekepinn på din faste inntekt og grad av økonomisk stabilitet. De bruker dette som grunnlag for lån og som en forsikring om at du er i jobb og dermed har muligheten til å nedbetale lån. Inntekten på lønnslippet vil også være med på å avgjøre rentesatsen du blir tilbudt. Det er arbeidsgivers ansvar å sende deg lønnslippet hver måned, men det kan være deg som arbeidstakers ansvar å kontrollere at opplysningene er korrekt. Sjekk alltid at lønn, timer og skattetrekk stemmer slik at du har kontroll over din personlige økonomi.